Shrivani-logo1
Login

Shrivanilogo-mobiel

PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE EN AYURVEDA

Privacy gegevens
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Shrivani, als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de intake en behandelingen.
Ook worden in het dossier soms gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Shrivani, na uw expliciete toestemming heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Shrivani doet al het mogelijke om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Shrivani:


  • zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens

  • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Als behandelende therapeut heeft Shrivani als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Shrivani heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht / beroepsgeheim.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelstellingen worden gebruikt:


  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid. Dit zal alleen gebeuren in overleg en hiervoor wordt uitdrukkelijk schriftelijk toestemming gevraagd.

  • Voor geanomiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • 
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier, wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden.


Als Shrivani vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt u eerst geïnformeerd en expliciet uw toestemming gevraagd.
De gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de bahandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy zorgnota

Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden. Dat wil zeggen: uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van behandeling, de omschrijving: natuurgeneeskundig consult, de kosten van het consult. Tevens de naam van uw zorgverzekeraar en het polisnummer.
 Bij de intake wordt u gevraagd kennis te nemen van de privacygegevens en een handtekening te plaatsen voor akkoord.

Privacy nieuwsbrief

De contactgegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief zijn bij Your Mailing List Provider ondergebracht die deze gegevens zorgvuldig beschermt. U kunt zich afmelden en uw gegevens zelf wijzigen.

Website

De website werkt met een 2 tal cookies die gekoppeld zijn aan webyep/cms systeem. Dat wil zeggen dat het verloopt na de sessie en je als bezoeker niet gevolgd wordt.
 

 

Shrivani_inzet