Shrivani-logo1
Login

Shrivanilogo-mobiel

PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE EN AYURVEDA


RBCZ / TCZ
Als VBAG lid (zie menu Vergoedingen onder Tarieven) is Shrivani lid van de RBCZ, een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO niveau) certificeert en registreert.

De RBCZ bewaakt de kwaliteit van de geregistreerde door middel van het klacht en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ).

Bedoeling is dat een cliënt in de alternatieve zorg op een integere en verantwoorde manier wordt behandeld en/of begeleid.

VBAG beroepsregistratienummer: 21711015
RBCZ registratienummer: 302088R
Klacht- en Tuchtrechtnummer: KB0905-0312
AGB zorgverlenerscode: 90033360
AGB praktijkcode: 90 (0) 12320
CPB registratienummer: m1603110
Inschrijving KvK: 32151455

 


 

Shrivani_inzet